Dictionarul LEXICA
Ce este Lexica | Echipa | Varia | Publicatii
  Login     

Ce este Lexica ?

Dicționarul LEXICA este unul dintre rezultatele unui proiect lexicografic finanțat prin Consiliul Național al Cercetării în Învățămîntul Superior și desfășurat în anii 2007 și 2008 sub titlul COMPETITIVITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ SPECIALIZATĂ PRIN OPTIMIZAREA RESURSELOR ONLINE.

Denumit pe scurt LEXICA, acest proiect de cercetare fundamentală (CNCSIS tip A, cod 929) era esențialmente orientat înspre identificarea modalităților optime de a formaliza aspectele de natură lexicografică, informatică și etică pe care procesul de elaborare și implementare a dicționarelor online le presupune.

Astfel, pornind de la o evaluare critică a unui set pre-definit de date concrete, i.e. macro-, micro- și interstructura dicționarelor bilingve online disponibile la acea dată, pe baza unei serii de studii de caz întreprinse asupra unui corpus alcătuit din șaptezeci de dicționare bilingve/multilingve disponibile pe internet, echipa noastră de cercetare a propus un referențial constînd dintr-un set de principii, specificații și standarde de calitate menite să faciliteze designul, implementarea și evaluarea dicționarelor online.

În acest context, Dicționarul LEXICA a fost conceput ca un dicționar-pilot, el devenind ‟laboratorul‟ în care am testat principiile teoretice cristalizate în referențialul nostru, valabilitatea și aplicabilitatea acestora în practică.  Atît activitatea lexicografică cît și suportul IT (programele informatice de construire a corpusurilor lingvistice, de parsare și prelucrare a datelor, metadicționarul, managementul dicționarului-pilot) au fost realizate prin eforturi proprii, ele reprezentînd rodul eforturilor conjugate ale celor două colective - de lingvistică și de informatică - din componența echipei de cercetători.

Începînd cu anul 2009, după încheierea proiectului de cercetare, LEXICA a continuat să funcționeze ca dicționar-școală pentru studenții înscriși în programul masteral LANGUAGE STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION, oferindu-le posibilitatea de a simula diferitele etape și operații ale procesului de alcătuire a dicționarelor.

Privit în ansamblul său, Dicționarul LEXICA reprezintă, deopotrivă, o platformă didactică și de cercetare: didactică, pentru că LEXICA le permite masteranzilor să coreleze informațiile teoretice dobîndite la cursul FUNDAMENTALS OF BILINGUAL LEXICOGRAPHY cu practica lexicografică; de cercetare, datorită complexității și flexibilității suportului informatic, care face din LEXICA un metadicționar capabil să asiste o serie de operații lexicografice și să genereze dicționare și glosare terminologice bazate pe corpusuri de texte dintr-o varietate de domenii ale cunoașterii și activității umane.